Личностно развитие и психология.

Хората за мен

В последните няколко години Мирела и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Гергана Иванова
Прецедател на Агенция
Съвместната ни работа с Мирела доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Даниела Иванова
Родител
Съвместната ни работа с Мирела доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Даниела Иванова
Родител

С какво мога да съм ви полезна?

Как мога да ви помогна?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.